Natječaj - pomoćnik/ica u nastavi

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) i Statuta OŠ „Vladimir Nazor“, čl. 42. ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Jozefinska cesta 85, dana 23. svibnja 2024. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

Obavijest po natječaju spremač/ica

Temeljem čl. 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj dana 13. svibnja 2024. godine izdaje

O B A V I J E S T

Obavijest se nalazi ovdje.

Natječaj - spremač/ica

Temeljem članka 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluka o načinu procjene kandidata, pedagog/inja

Temeljem čl. 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja

u OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj dana 23. veljače 2024. godine izdaje

O B A V I J E S T

Obavijest se nalazi ovdje.

Kontakti:
047 / 844 623
ured@os-vnazor-dugaresa.skole.hr

OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
Jozefinska cesta 85,
47250 Duga Resa

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image