Javni poziv za iskazan interes za korištenje školske sportske dvorane

Temeljem članka 7. Odluke o uvjetima i načinu

korištenja školskih sportskih dvorana u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnik Karlovačke županije broj 28/18. i 49/19), članka 41. Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“, ravnateljica škole raspisuje

J A V N I  P O Z I V
za iskaz interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Vladimir Nazor“
 
Tekst poziva nalazi se u prilogu.

Kontakti:
047 / 844 623
ured@os-vnazor-dugaresa.skole.hr

OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
Jozefinska cesta 85,
47250 Duga Resa

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image