Image

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak

Produženi boravak posebni je oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike nakon redovne nastave. Program produženog boravka u našoj se školi provodi od rujna 2018. Mogu ga koristiti učenici razredne nastave 1., 2. i 3. razreda. Sufinancira se sredstvima jedinice lokalne samouprave (Grad Duga Resa), osnivača (Karlovačka županija) te uplatama roditelja učenika uključenih u produženi boravak. Troškovi provedbe uključuju troškove prehrane, didaktičkog materijala i pribora te troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženome boravku. Traje 5 sati, od 11:30 do 16:30. Obzirom na broj učenika provodi se u dvije grupe. Učiteljice su u produženom boravku Kristina Sudac i Tea Samovojska.

Kako se provodi vrijeme...

Vrijeme je raspoređeno na učenje, pisanje zadaće, ponavljanje i uvježbavanje nastavnih sadržaja, a nakon toga slijedi organizirano slobodno vrijeme učenika. U vrijeme slobodnog vremena učenici sudjeluju u likovnim, kreativnim, glazbenim ili socijalno-pedagoškim radionicama, igraju matematičke i jezične igre, rješavaju interaktivne digitalne sadržaje, izvode pokuse, izrađuju plakate i različitim aktivnostima obilježavaju važne datume u mjesecu. Također, mogu igrati društvene igre, čitati časopise ili slikovnice, slagati puzzle i kockice. Kad god to vremenske prilike dopuštaju učenici vrijeme provode vani na svježem zraku, a rado borave i u sportskoj dvorani sudjelujući u sportskim aktivnostima.

Što se u boravku radi?

Image

Kontakti:
047 / 844 623
ured@os-vnazor-dugaresa.skole.hr

OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
Jozefinska cesta 85,
47250 Duga Resa

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image