Image

POVIJEST

Od postanka do danas

Prvi pisani dokumenti potvrđuju nam kako se školovanje muške djece u Dugoj Resi i župnom mjestu Sv. Petar spominje već davne 1771. (doba carice i kraljice Marije Terezije). Dokinućem Vojne Krajine 1871. mnoge časničke zgrade poslužile su općini za otvaranje pučkih škola.

Prva djevojačka i dječačka škola otvorena je 1875. Godine 1889. ukinuta je škola u Dugoj Resi, a proširuje se škola u Svetom Petru Mrežničkom kraj Duge Rese u kojoj nastavu polazi okolna mladež. Osobita se pažnja posvećivala njemačkom jeziku (podatak iz Ljetopisa škole). Ta je škola radila sve do 1905. kad je u Dugoj Resi otvorena novoizgrađena javna četverogodišnja mješovita pučka škola. Škola je izgrađena za 43.700 kruna. Josip Jeruzalem, vlasnik tvornice u Dugoj Resi, dao je pripomoć od 200.000 cigala, a zemaljska vlada još 20.000 kruna. Zgrada je imala četiri učionice i četiri učiteljska stana. Ona djeluje sve do završetka Drugoga svjetskog rata.

Od 1950. škola postaje šestogodišnjom, a zatim sedmogodišnjom, koja prerasta u osmogodišnju osnovnu školu.

Image

Ulaganja u energetsku učinkovitost škole započela su 2015. rekonstrukcijom školske kotlovnice. Škola tada prelazi na jeftiniju i ekološki prihvatljiviju varijantu grijanja na biomasu.

Projekt energetske učinkovitosti završio je 2018. kada je povećana toplinska zaštita vanjskog zida i stropa, zamjenjena vanjska stolarija i postavljena energetski učinkovitija unutarnja (LED) rasvijeta.

Image

Današnja Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' nastavlja tradiciju te škole. Na istom mjestu stare školske zgrade izgrađena je 1966. nova.

Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' 1976. dobiva svoje današnje ime. Novom mrežom osnovnih škola u sastav naše škole ulaze i osmogodišnje škole u Bariloviću i Perjasici s njihovim područnim školama. Devedesetih godina (prije Domovinskog rata) škola u svom satavu ima tri osmogodišnje i osamnaest područnih škola s ukupno 1350 učenika raspoređena u 63 razredna odjela i 92 zaposlenika. Zbog ratnih zbivanja i slabih prometnih veza 1995. dolazi do nove decentralizacije škola kada se u zasebnu školu izdvaja OŠ Barilović.

U sastavu škole nalazi se školska sportska dvorana (1990.) i školska kuhinja (2007.).

Image

Kontakti:
047 / 844 623
ured@os-vnazor-dugaresa.skole.hr

OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
Jozefinska cesta 85,
47250 Duga Resa

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image